طرح آخر هفته رویایی پیام رسان پونه به مناسبت فرا رسیدن ایام نوروز و افزایش ارسال های پایان سال اجرا خواهد شد.

این طرح برای کلیه کاربران سامانه پیام رسان پونه فعال می گردد و از تاریخ 92/12/15 الی 93/03/15 در روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته کلیه پیامک های (اس ام اس ) ارسالی کاربران 3 ریال ارزان تر محاسبه خواهند شد.

ساعات استفاده از طرح : از ساعت 15 روزهای پنج شنبه الی 24 روزهای جمعه هر هفته
تاریخ اجرای طرح : از تاریخ 92/12/15 لغایت 93/01/15

جهت فعال سازی و استفاده از این طرح نیاز به هیچ اقدام خاصی نمی باشد و کلیه فرآیندها به صورت هوشمند و خودکار انجام خواهد شد.

این طرح شامل خط ویژه نوروزی '100001393' نمی باشد.