نکات خطوط اختصاصی پیام رسون

تعرفه خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

تعرفه خطوط 9 و 8 رقمی 2000 خیلی رند مانند 20001111 توسط اپراتور اعلام می گردد.

خطوط ثابت در حال حاظر فقط برای شهر تهران فعال شده است و لیست سیاه مخابرات شامل این خطوط نمی باشد.

امتیاز شماره های 14 و 12 و 10 رقمی از رنج شماره های 8 رقمی در اپراتور 3000 برای کاربران محفوظ می باشد و مالک شماره 8 رقمی در هر زمان که قصد فعال سازی شماره ای از رنج شماره خود داشته باشد، می تواند با پرداخت هزینه شماره مورد نظر آن را در اختیار بگیرد.

تعرفه اعلام شده خطوط به صورت آبونمان یک ساله می باشد. و شرایط تمدید منوط به سرویس ارائه شده از طرف اپراتورهای مربوطه خواهد بود.

قرارداد مخابرات برای ارائه شماره با تمامی اپراتور ها و شرکت ها به صورت سالیانه است، ولی از آنجایی که چند سال پیاپی، بابت شماره ها هزینه ای دریافت نشده برخی شرکت ها به اشتباه شماره ها را دائمی اعلام می کنند! در صورتی که مخابرات هزینه ای بابت شماره دریافت نماید کاربر نیز موظف است این هزینه را پرداخت کند در غیر اینصورت از کاربر نیز هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد.

قبل از خرید خط، راهنمای سفارش خط اختصاصی را مطالعه کنید.