تخفیفات عمومی  :

در صورتی که کاربران محترم بتوانند میزان ارسال های خود را به صورت روزانه به  تعداد 50 هزار پیامک (1 میلیون و 500 هزار پیامک در ماه) برسانند  قیمت هر پیامک برای آنها به صورت ثابت 83 ریال و در صورت ارسال روزانه بیش از 100 هزار پیامک (3 میلیون پیامک در ماه )  قیمت هر پیامک 80 ریال محاسبه می گردد .

همچنین در صورت شارژ پنل با  مبالغ بالا طبق جدول زیر تعرفه محاسبه خواهد شد :

ردیف (میزان شارژ (ریال (تعرفه هر پیامک(ریال
2000 S* 100070 5000 3000+1000
1 از 100,000,000 تا 150,000,000 ریال 73 73 78 83
2 از 150,000,000 تا 300,000,000 ریال 70 70 75 80
3 از 300,000,000 تا 700,000,000 ریال 68 68 73 78
4 از 700,000,000 ریال به بالا 66 66 71 76

 

 

 

 

 

*در خطوط 2000 SendBase فقط هزینه پیامک های نرسیده به مخابرات بازگردانده میشود.

تخفیفات موضوعی  :

افراد حقیقی و حقوقی ذیل  شامل تخفیفات موضوعی در خرید پنل های آسمان ، عرشیا ، پرنیان میگردند :

ردیف موضوع تخفیف
1 موسسات خیریه رسمی %40
2 بانک ها ، موسسات مالی و اعتباری %20
3 شرکت ها و نمایندگان بیمه و کارگزاری %10
4 شرکت ها و نمایندگان خودرو سازی %10
5 مدارس ، دانشگاه ها و آموزشگاه ها %20
6 برند های تولیدی و خدماتی مشهور تا 30%